Termeni si Conditii:

Folosirea acestui site, implica acceptarea acestor termeni si conditii. Pentru folosirea in cele mai bune conditii a site-ului, se recomanda citirea cu atentie a tuturor termenilor si conditiilor.

Sunteti de acord si acceptati ca, fara nici o notificare prealabila, putem sterge sau adauga orice informatie pe site sau intrerupe orice activitate fara o notificare prealabila. In cazul in care se fac referiri la alte site-uri nu garantam si/sau confirmam sub nici o forma tipul de informatie pe care il veti gasi pe acestea. Ramane la aprecierea dvs. daca vizitati sau nu aceste site-uri sau luati sau nu in considerare informatia gasita acolo.

Obligatiile dumneavoastra

In utilizarea serviciului, sunteti de acord sa furnizati informatii adevarate, corecte, actuale si complete despre dvs. In situatia in care consideram, ca aceasta obligatie nu este respectata, ne rezervam dreptul de a va bloca accesul, pe perioada determinata sau nedeterminata, la utilizarea serviciului fara nici o notificare prealabila.

Securitatea Datelor Personale

Datele personale vor fi folosite numai in scopul declarat al acestui site. Ne obligam sa nu facem publice sau sa nu vindem bazele de date continand informatii referitoare la datele personale ale utilizatorilor acestui site.

Prelucrarea informatiei

Informatia va fi prelucrata de catre HTML WORKSHOP SRL in conformitate cu prevederile Legilor nr. 506/2004 si 677/2001, urmand a fi utilizata:

a) in scopul livrarii Dispozitivului, incluzand procesarea comenzilor sau cererilor clientului, facturarea, solutionarea cererilor si a reclamatiilor;

b) in scopul prevenirii/depistarii fraudelor;

c) in scopurile mentionate in Formularul de Comanda si in orice alte modalitati permise de lege.

HTML WORKSHOP SRL are dreptul de a dezvalui Informatia:

a) unor terte persoane desemnate/imputernicite/autorizate de HTML WORKSHOP SRL sa incaseze contravaloarea facturilor aferente vanzarii Dispozitivelor livrate de HTML WORKSHOP SRL;

b) altor persoane, in conditiile legii.

Procedura de comanda si informarea clientului

Pentru a comanda dispozitivele, clientul va completa datele solicitate in formularul de comanda afisat pe pagina web ("Formularul de comanda") si va confirma comanda in conformitate cu instructiunile de pe Pagina Web. Pentru executarea comenzii sale, clientul isi va da acordul ca HTML WORKSHOP SRL sa transmita acceptarea comenzii la adresa de e-mail specificata in Formularul de Comanda. Inainte de a completa Formularul de Comanda si de a confirma comanda, clientul va confirma ca accepta acesti Termeni si Conditii si va preciza daca este de acord sau nu cu prelucrarea datelor cu caracter personal in scopurile mentionate de HTML WORKSHOP SRL. Daca clientul nu este de acord cu Termenii si Conditiile, clientul nu va putea comanda dispozitivul. Inainte de a confirma comanda, HTML WORKSHOP SRL va acorda clientului posibilitatea de a corecta datele introduse in Formularul de Comanda. Compania HTML WORKSHOP SRL nu este raspunzatoare pentru corectitudinea datelor completate de client in Formularul de Comanda.

HTML WORKSHOP SRL va transmite clientului la adresa de e-mail mentionata de client in Formuarul de Comanda un e-mail care va contine confirmarea de catre HTML WORKSHOP SRL a comenzii lansate de client ("Confirmarea Comenzii').

Data la care se transmite Confirmarea Comenzii reprezinta data incheierii contractului intre HTML WORKSHOP SRL si client avand ca obiect vanzarea dispozitivului comandat ("Contractul"). In consecinta, pana la confirmarea comenzii de catre HTML WORKSHOP SRL, nu exista nicio relatie contractuala intre client si HTML WORKSHOP SRL avand ca obiect vanzarea dispozitivului comandat si HTML WORKSHOP SRL nu are nicio obligatie in legatura cu acest aspecte.

Sunteti de acord sa ne instiintati imediat despre orice semn de activitate neautorizata sub numele dvs.

Acesti Termeni si Conditii sunt stocate de catre HTML WORKSHOP SRL si sunt accesibile clientului pe Pagina web.

Contractul se incheie in limba romana.

Copyright

Elemente din continutul sitului - elemente de grafica web, scripturi, programe, baze de date - sunt proprietatea HTML WORKSHOP SRL si sunt aparate de legea pentru protectia drepturilor de autor. Folosirea fara acordul companiei HTML WORKSHOP SRL a oricaror elemente enumerate mai sus se pedepseste conform legilor in vigoare.

Limitare de responsabilitate

Nu vom fi responsabili in fata nici unei persoane sau companii care foloseste sau se bazeaza pe informatii sau opinii neconforme continute de acest site. Deasemenea, nu vom fi raspunzatori pentru: orice fel de prejudiciu (direct, indirect, accidental sau nu) ce rezulta din folosirea sau din incapacitatea de folosire a informatiei prezentate pe site, orice tip de erori sau omisiuni in continut care pot conduce la orice fel pierderi. Daca considerati ca orice material de pe acest site, postat de HTML WORKSHOP SRL sau de altcineva, violeaza drepturile de copyright sau orice alte drepturi, va rugam sa ne contactati pentru detalii la admin@theworkshop.ro astfel incat sa putem lua o decizie in cunostinta de cauza.

Dispute si Conflicte

Orice tentativa de acces neautorizat la site si orice incercare de frauda va fi raportata autoritatilor competente. Orice conflict aparut intre companie si clienti se incearca a fi rezolvat pe cale amiabila prin intelegere intre cele doua parti. In cazul in care acest lucru nu este posibil se vor aplica prevederile legale romanesti din acest domeniu iar solutionarea conflictelor este de compententa instantelor romanesti.


Livrarea echipamentelor si garantia asociata

HTML WORKSHOP SRL va livra dispozitivele comandate de client in maxim 10 (zece) zile lucratoare de la data la care clientul a transmis comanda, in cazul in care dispozitivul se livreaza in Bucuresti, respectiv in maxim 15 zile lucratoare de la data la care clientul a transmis comanda, in cazul in care dispozitivul se livreaza in alte locatii decat Bucuresti. Dispozitivele vor fi livrate prin curier la adresa de livrare mentionata in Formularul de Comanda, exclusiv pe teritoriul Romaniei. Inainte de a incepe procesul de livrare a dispozitivului, HTML WORKSHOP SRL va contacta clientul in conformitate cu datele de contact mentionate in Formularul de Comanda pentru a confirma datele inscrise, iar curierul va contacta clientul si il va consulta cu privire la data la care clientul doreste sa ii fie livrat coletul. Livrarea Echipamentului se va consemna in procesul verbal de predare primire semnat de catre client si curierul care a efectuat livrarea. HTML WORKSHOP SRL asigura doar livrarea dispozitivului catre client nu si servicii de instalare a acestuia.

Proprietatea si riscurile asupra Dispozitivului se transmit de la HTML WORKSHOP SRL catre client la data livrarii Dispozitivului si semnarea procesului verbal de predare primire, cu conditia ca clientul sa fi efectuat plata Dispozitivului. In conditiile in care clientul nu achita pretul Dispozitivului la livrare, reprezentantul HTML WORKSHOP SRL va readuce Dispozitivului la locatiile HTML WORKSHOP SRL si comanda clientului se anuleaza. In cazul in care Dispozitivele livrate contin si componenta software, clientul intelege si accepta ca HTML WORKSHOP SRL nu va transfera catre client decat un drept de utilizare a software-ului respectiv si va acorda clientului o licenta non exclusiva, perpetua si non transferabila asupra softului respectiv. Clientul se obliga sa respecte toate drepturile de proprietate industriala si intelectuala cu privire la Dispozitiv (inclusiv softul incorporat sau atasat, daca este cazul), in caz contrar fiind responsabil pentru orice daune si prejudicii cauzate HTML WORKSHOP SRL sau persoanei care detine in mod legal aceste drepturi de proprietate industriala si/sau intelectuala asupra Dispozitivului.

La momentul livrarii, clientul va verifica integritatea ambalajului Dispozitivului. In cazul in care clientul observa ca ambalajul Dispozitivului este deteriorat, va mentiona acest aspect in procesul verbal de predare primire si va returna Dispozitivului reprezentantului HTML WORKSHOP SRL care a efectuat livrarea. HTML WORKSHOP SRL va livra un Dispozitiv corespunzator in termen de 10 (zece) zile de la data semnarii procesului verbal de predare primire cu obiectiunile respective. In cazul in care aceste mentiuni nu sunt efectuate la momentul livrarii, clientul nu se va putea prevala de viciile aparente ale Dispozitivului ulterior livrarii. HTML WORKSHOP SRL este raspunzator in toate situatiile pentru viciile ascunse ale Dispozitivului in conditiile prevederilor legale aplicabile. In cazul in care, cu ocazia livrarii, clientul observa ca nu corespunde cantitatea Dispozitivelor livrate cu cantitatea Dispozitivelor comandate conform Formularului de Comanda, va mentiona acest lucru in procesul verbal de predare primire si HTML WORKSHOP SRL va livra cantitatea lipsa de Dispozitive in termen de maxim de 10 zile de la semnarea acestui proces verbal cu obiectiuni.

Clientul are dreptul sa notifice in scris HTML WORKSHOP SRL ca renunta la achizitionarea, fara penalitati si fara invocarea vreunui motiv, in termen de 10 (zece) zile de la data la care a primit Dispozitivului. In cazul in care clientul renunta la achizitionarea Dispozitivului conform acestei clauze, HTML WORKSHOP SRL va emite o factura de stornare si va rambursa clientului platile deja efectuate cu privire la achizitionarea Dispozitivului in maxim 30 (treizeci de zile) de la data la care HTML WORKSHOP SRL a primit notificarea transmisa de client prin care se solicita incetarea unilaterala a Contractului. Pretul Dispozitivelor va fi rambursat de catre HTML WORKSHOP SRL clientului intr-un cont bancar mentionat de catre client catre HTML WORKSHOP SRL in acest sens, in notificarea scrisa sau prin mandat postal la adresa/oficiul postal mentionat de catre client in notificarea scrisa. Contul bancar trebuie sa fie inregistrat pe numele clientului si nu pe numele altei persoane. Taxele de curierat aferente returnarii Dispozitivului conform acestei clauze sunt suportate de catre client.

Echipamentele vor fi insotite de certificatele de garantie aferente. Toate conditiile privind repararea sau inlocuirea Dispozitivelor aflate in termenul de garantie precum si situatiile in care garantia nu este acordata sunt mentionate in certificatele de garantie aferente si care insotesc Dispozitivele.

Pretul dispozitivelor si modalitatea de plata

In schimbul vanzarii Dispozitivului, clientul va plati HTML WORKSHOP SRL, in functie de Dispozitivul comandat, pretul acestuia, astfel cum acest pret este mentionat in Pagina web. Preturile sunt exprimate in moneda mentionata in Pagina web si contin TVA.

Clientul va plati pretul Dispozitivului la livrare, catre curierul care livreaza Dispozitivul, pe baza facturii emise de HTML WORKSHOP SRL in acest sens. In cazul in care clientul nu plateste pretul Dispozitivului, Dispozitivul nu se va livra.

Legea aplicabila. Rezolvarea litigiilor

Prezentul Contract este guvernat de legea romana.

Orice neintelegere in legatura cu executarea Contractului va fi rezolvata pe cale amiabila. Daca o astfel de rezolvare nu este posibila, litigiul va fi inaintat spre solutionare instantelor judecatoresti competente.